Högbo Folkdansgille

Styrelsen mfl

 

Besöksadress Stallgatan 3 i Sandviken.
BG: 271-2339
SWISH: 123 670 12 05
Postadress:
Högbo Folkdansgille c/o Haglund,
Storgatan 3C, 818 41 Forsbacka
Tfn sekreterare Ulla Haglund 070-3706889

Webbansvarig Chatrine Södergren, info@folkdans.com

Högbo Folkdansgilles styrelse

Ordförande: Sonja Båtelsson, 070-398 84 26, ordf@folkdans.com
Sekreterare: Ulla Haglund tfn 070-370 68 89, sek@folkdans.com
Vice Sekreterare: Christine Nygren, 070-236 28 68, sek@folkdans.com
Kassör: Håkan Ericsson, 070-242 46 78, kassor@folkdans.com
Ledamot:
Tommy Englund, 070-541 77 43, ewatommy81(at)gmail.com
  Michael Nylin, 070-248 32 49, michael.nylin(at)delta.se
Nils Nordensköld
Suppleant:
Gabriella Rappe, grappe(at)live.se
Chatrine Södergren, chasod64(at)gmail.com

Instruktörer/dansledare

  • Mats Berg (bugg)
  • Carina Holmberg (bugg)
  • Christine Nygren (gammeldans mm)
  • Michael Nylin (Folk och gammeldans)
  • Tommy &  Ewa Englund (polskor)
  • Chatrine Södergren (linedance)
  • Lars &  Lena Jönsson (polskor)
  • Per-Olof Eriksson (Folk och gammeldans)
  • Mona Lidberg (Folk och gammeldans

Utförlig lista på styrelse, ledamöter, funktionärer och övriga representanter:
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015.
Styrelsens verksamhetsplan för 2016.
Styrelsens verksamhetsplan för 2017.