2013

Verksamhetsberättelse torsdagsgruppen 2013

Nybörjarkurs i gammeldans
Michael Nylin och Sonja Båtelsson har varit dansledare för en nybörjargrupp i gammeldans under våren och hösten 2013.
Vårkursen hade ganska få deltagare, men intresserade. Höstkursen däremot kom det många till,  cirka 20 deltagare varje gång och det var mycket uppskattat.
Båda kurserna har varit avgiftsfria. Vals, schottis, snoa polka och hambo med varianter på dessa har lärts ut.

Sammankallande för torsdagsgruppen:
Michael Nylin

—————————————————————————————————

Polskor och bygdedanser 2013

Gruppens cirka 20 deltagare har träffats för tio träningar eller kurstillfällen under våren och tio under hösten. Programmet har baserats på deltagarnas önskemål. Både våren och hösten avslutades med dans till Gefla Spelmän och gemensamt fika. Under våren och sommaren hölls också ett antal mer informella träffar med främst träning för polskemärkesuppdansningen. Ewa och Tommy Englund samt Lena och Lars Jönsson har ansvarat för planering och instruktioner.

Årets polskemärkesuppdansning ägde rum i Orsa hembygdsgård 2-4 augusti. Märke i stort silver erhölls av Karin Lindqvist. Märke i silver erhölls av Daniel Häll. Diplom för fortsättningsdans erhölls av Ann-Chatrine och Hans Lillback. Bygdedansdiplom erhölls av Tommy Englund,
Monika och Inge Jernberg, Lena och Lars Jönsson, Ann-Chatrine och Hans Lillback samt
Christina Skoglund och Claes-Håkan Jansson.

Ewa Englund deltog i uppdansningen i sin roll som ledamot i bedömningsnämnden. Vid samlingen i Orsa avslutade 16 av gruppens dansare dansåret med en gemensam middag. Flera av föreningens medlemmar besökte också uppdansningen för danskvällar och som publik.

Lars Jönsson

—————————————————————————————-

Verksamhetsberättelse Marknadsföringsgruppen 2013

Marknadsföringsgruppen har genomfört följande aktiviteter under året:

Disponentvillan vid Hedåsen
Vi var 6 par som delade på en 4-manna uppställning vid 3 danstillfällen före midsommar för Sandvik Coromants gäst besökare.

Midsommarafton
23/6   Dans på 3 ställen Äldreboendet Tallen och Kremlan samt avslutade Midsommaruppvisningen
vid Högbo Bruk.

Sandvikens Spelmanslag
Spelade till samtliga dessa tillfällen.

Allmän danskväll
Vi hade en Allmän danskväll den 25/11 vid NTO-lokalen Sandviken, mycket uppskattad cirka 150 personer. 3 spelgrupper spelade till dans Järbo spelmän, Gefla spelmän och Saftorkestern. Valbo och Årsunda dans lag förlade sin träningskväll då.

Kulturnatta
14/9 deltog vi i Kulturnatta med några dansare.

Line of Steel
Har haft after work dans ett antal tillfällen under året, för alla som dansar linedance

Hemsidan och Facebook
Dansledare och styrelsen hjälper till att uppdatera så att hemsidan och Facebook är aktuell.

Annonser
Chatrine har ordnat så att det har kommit ut annonser i AB/GD och Annonsbladet under året.

Sammankallande för Marknadsföringsgruppen:
Michael Nylin

—————————————————————————————————-

Utöver ordinarie kursverksamhet har vi linje-dansare i föreningen gjort följande under 2013

26 januari                                      Några av oss var med vid arrangemanget Crystal Boots Award i Gävle.

9 februari                                      Var vi några som deltog vid ett dansevent i Rotebro.
Workshops med koreografen Dee Musk från England.

14-15 april                                     Den årliga Linedance-kryssningen.

April                                                 Vi deltog i dansstafetten.

3-5 maj                                           Den årliga resan till Whovalley hipswingers i Vemdalen.
Workshops med koreografen/instruktör Susanne Mose Nilsen.

6-8 september                            Några deltog vid WWLD:s dansevent i Sätrabrunn.

8 september                                Samarbete med King Creek Kickers. Koreograferna och
instruktörerna Irene Wiklund och Lisa Hillman hade
workshops med medel/advanced-gruppen.

27-29 september                       Några av oss deltog vid Thunderboots 10-årskalas i Sundsvall.
Inbjuden gäst var vår favoritkoreograf Rachael McEnaney från
Orlando.

26 oktober                                    Några av oss deltog vid Dansa i Rads event i Gävle. Workshops med koreografen Guyton Mundy från Orlando.

 

9-19 November                          Några deltog på ett dansk dansevent i Puerto Rico under
ledning av koregrafen/instruktör Susanne Mose Nilsen och
Skipper Hansen.

Under året har vi arrangerat sju stycken afterwork-danser på fredagar. Vid två av dessa har det funnits möjlighet att ”prova-på” för nybörjare.

Under sommaren arrangerade vi vid sju tillfällen ”fönsterdanser” (vi hade fönstren öppna).

Under året har medlemmar och linedansare erbjudits extra träningspass (2 timmar eller mer) vid fem tillfällen.

I övrigt under året har flera av oss varit och social-dansat hos King Creek Kickers i Gävle, WWLD i Sala,  Rask-in-line i Gävle och SHSD-linedancers i  Uppsala.

 Mia Carnerius

—————————————————————————————————–

Verksamhetsberättelse för Barndansen 2013

Syftet från början var att få in barnen i gammeldanssvängen , men detta fungerade inte riktigt eftersom det blev en lägre ålder på barnen än vad som var tänkt från början.

Så vi har kört med Dans och Lek, vilket fungerar mycket bra i åldersgruppen vi har, 2,5- 8 år.
Alltså barnen får lära sig musik, lyssna, lära, röra sig och framför allt Ha kul

Carina Andersson och Lena Fagerberg

—————————————————————————————————

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BUGG 2013

Under året har buggkurs för nybörjare, och motionsbugg för dom som har dansat tidigare i Högbo Fdg:s regi anordnas.

24 stycken sammankomster för motionsbuggare fördelade så att 12 stycken genomfördes på våren 2013, och 12 stycken under hösten 2013, måndagar mellan kl: 20:00-21:30

Ansvarig för motionsbuggen har varit Carina Holmberg.

Buggkurs för nybörjare träffades måndagar kl:18:00-19:45, under höstterminen.

Ansvarig för buggkurs för nybörjare har varit Mats Berg och Lena Proschazka.

Dansledaren vill tillsammans med denna verksamhetsberättelse för 2013 även säga ett stort tack till alla ni som har hjälpt till på kurserna.

Dansledare
Mats Berg

———————————————————————————————

Verksamhetsberättelse för gammeldans/folkdans 2013

Under februari – mars 2013 hade vi 4 träningstillfällen varannan torsdag för att komma igång att dansa innan midsommarträningen startade.

Under maj och juni träffades vi 7 gånger för att träna midsommarprogrammet. 2 av dessa tillfällen var lördagar kl 9.30-12.30. Vi åt därefter gemensam lunch på restaurang.

På midsommarafton dansade vi på Tallens äldreboende kl 10.30      och därefter på Kremlans äldreboende kl 11.15. För musiken svarade spelmän från Sandvikens spelmanslag och från Durdraget.

Kl 15.00 dansade vi på festplatsen i Högbo tillsammans med Årsunda folkdanslag. Gunnar Persson, Britt-Marie Jonsson och andra spelmän stod för musiken.

Från Högbo folkdansgille deltog 7 par dansare.

Under hösten hade gruppen ingen verksamhet.

19 januari 2014

Mona Lidberg

———————————————————————————————-

Hjuldansarnas verksamhetsberättelse för år 2013

              Måndagar mellan kl 15.30-17.00 på Drömfabriken

7/1                                      Startade årets första dansträning på Drömfabriken.

28/1                                    Vi var sju par som dansade på Ovansjögården i
Kungsgården. Först blev det en liten uppvisning och sedan bjöd vi
upp de som ville av de boende så att de också fick dansa.
Trångt och svettigt men trevligt.

28/2                                    Fyra par dansade för och med dem som var inskrivna på Rehab.
Alltid lika roligt att några ville prova på att dansa med oss.

13/3                                    Vi var fyra personer som ställde upp och hade dans på Bollnäs
folkhögskola. Kursen var för personer med afasi som gick på en                                                kortkurs på folkhögskolan. Vi hade två pass, ett före och ett efter
lunch.

22/5                                    Uppvisning på Kremlans äldreboende. Det var jättemånga som kom
och tittade och även provade på att dansa. Besöken på våra
äldreboenden är väldigt uppskattade och man skulle önska att vi
kunde besöka dem oftare.

 

29/5                                    Träff på rest Napoleon för en bit mat tillsammans och sedan
fortsatte vi till Drömfabriken för att lyssna till John Lindbergs Trio.

19/6                                    Vi var fyra par som hade en uppvisning på A-assistans sommarfest i
Hudiksvall. De hade byggt en liten dansbana som lutade ganska
mycket,  så det var ett äventyr att dansa. Spännande men roligt.

4/8-6/8                           För att kunna utveckla dansen och även skaffa oss kontakter med
andra  dansare i landet, var fyra personer med på träningsdagar i
rullstolsdans i Moraparken. Arrangemanget, som även var ett 10 års
jubileum, anordnades av RBU Skaraborg.

2/9                                      Som en upptakt på höstens dansträffar träffades alla i Broman´s
sommarstuga och åt lite gott + lite andra roligheter. Vi började inte
dansa förrän den 23/9 eftersom det var är några som åkte bort på
semester några veckor.

6/11                                    Träffades vi på Napoleon igen för att äta tillsammans och sedan
konsert på Drömfabriken.

2/12                                    Sista dansen före jul eftersom några av oss följde med på en resa
till Eckerö måndagen den 9/12

Under året har vi haft, förutom uppvisningarna, 28 träningstillfällen.

Än en gång ett stort tack till alla härliga människor som varit med och dansat under året.

Det har som tidigare varit ett givande år och jag ser fram emot 2014 med bra träning
och många roliga ideér.

Hjuldansarna
Marianne Broman