Bilda

Här finns de länkar som vi behöver för kontakt med vårt studieförbund Bilda.

Anmälan studiecirkel/studieverksamhet.
Word format som är skrivbart.
PDF format.

Kurslista
Word format som är skrivbart.
PDF format.

Blanketter för anmälan av studiecirkel mm.

Försäkring för deltagare.

Bildas loggotyper

Deltagarlistor skickas till:
Studieförbundet Bilda Gävle/Dala
Jonas Olsson
Stengård 4
820 40 Järvsö