Högbo Folkdansgille

Styrelsen mfl

Besöksadress Stallgatan 3 i Sandviken.
BG: 271-2339
SWISH: 123 670 12 05
Postadress: Kärråsvägen 39, 81191 Sandviken
Högbo Folkdansgille c/o Christine Nygren
Tfn sekreterare

Webbansvarig Chatrine Södergren, info@folkdans.com

Högbo Folkdansgilles styrelse

Ordförande: Sonja Båtelsson, 070-398 84 26, ordf@folkdans.com
Kassör: Christine Nygren, 070-236 28 68, kassor@folkdans.com
Sekreterare: Nils Nordensköld, 070-662 32 35,  nils.nordenskild54(at)gmail.com
Vice Sekreterare: Gabriella Rappe, sek@folkdans.com
Ledamot: Lena Jönsson
Margareta Hedlund
Suppleant: Evy Hedlund
Chatrine Södergren

Instruktörer/dansledare

  • Mats Berg (bugg)
  • Christine Nygren (Afrikansdans mm)
  • Tommy &  Ewa Englund (polskor)
  • Chatrine Södergren (linedance)
  • Lars &  Lena Jönsson (polskor)
  • Per-Olof Eriksson (Folk och gammeldans)
  • Mona Lidberg (Folk och gammeldans

Utförlig lista på styrelse, ledamöter, funktionärer och övriga representanter:
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015.
Styrelsens verksamhetsplan för 2016.
Styrelsens verksamhetsplan för 2017.