Avgifter

AVGIFTER för att dansa i Högbo Folkdansgille

Våra kursavgifter för Linedance, bugg i föreningen är.

Kursavgift (vuxen): 450 kr/termin (inklusive medlemsavgift).

Kursavgift (barn & ungdom upp till 25år): 300 kr/termin (inklusive medlemsavgift).

Vi har även Drop-in pris på Linedance och motionsbugg:
60kr/gång icke medlem (vuxen)
30kr/gång icke medlem (barn & ungdom)

BARN verksamhet
Dans & Lek: 100 kr

Vi har även träningskvällar/motionsdans i polskor, gammeldans, bugg och linedance.
Dessa tillfällen ingår i medlemsavgiften.

MEDLEMSAVGIFTER
Vuxna 350 kr
Barn & ungdom (25 år) 150 kr
Medlemsavgiften betalas årsvis och senast 28 februari. Då ingår tränings- och motionsdans, försäkring vid aktiviteter samt under resor till och från aktiviteterna mm.

Våra betalningssätt:
Bankgiro: 271-2339
SWISH: 123 670 12 05

Vi samarbetar med Sandvikens Kommun som är medlemmar i PULSEN.
Medlemmar i PULSEN ska ej betala kursavgift till Högbo Folkdansgille, lämna namn och ert medlemsnummer till vår kassör eller er instruktör.
Så fakturerar vi till kommunen och reducerad avgift kommer att dras på lönen.
Gäller enbart kursavgift EJ medlemsavgift.