Historik Högbo Folkdansgille

Högbo Folkdansgille HISTORIK

Det var alltså 23 juli 1922 som Folkdansens utövare tog sina första stapplande steg inom den ädla konstgren, som lär ha gudinnan Terpsichore som högsta beskyddare. Året var för godtemplarna synnerligen aktivt, beroende på förbundsomröstningen i augusti. Behovet av propaganda torde väl ha varit största anledningen till att pionärerna just då startade verksamheten under namnet Sandvikens Godtemplares Folkdanslag. Under en lång följd av år bedrevs en intensiv och intresserad verksamhet till medlemmarnas nöje och hela organisationens nytta. Arbetes synliga uttryck voro alla de många uppvisningar, som höllos, dels i närheten av Sandviken, dels också på rätt avlägsna platser.

År 1932 är ett anmärkningsvärt år i Sandviken godtemplarhistoria. Flera års tillbakagång förbyttes då i frappant frammarsch, varigenom en viss svårighet uppstod att sysselsätta de nya ungdomskaror, som anslöt sig till orden. Tanken uppstod då att reorganisera Folkdanslaget, ett företag, som till synes borde vara lätt att ordna, då förra lagets energiske ledare, kamrat Edvin Öster, fortfarande stod till förfogande.
Laget gick en ny, framgångsrik period till mötes. Endast ett par stycken hade varit med i det tidigare laget, varför det var så gott som idel nybörjare. Många kommo och voro med ett par gånger för att åter tröttna. Så småningom utkristalliserades en elitgrupp, som började bedriva mera regelbundna övningar.

Framstegen voro till en början ringa och gingo mycket sakta. Orsakerna därtill voro kanske främst, att övningarna bedrevos under sommaren. Musiken bestod för det mesta av fiol, men i brist på annat prövades både piano och dragspel. Slutligen randades den dag, då premiären d.v.s den första uppvisningen, skulle gå av stapeln. Till denna lånades dräkter av det gamla lagets medlemmar. Det var en skara bleka ungdomar, som på darrande knän samlades för att genomgå sitt elddop. Detta skedde lördagen den 22 oktober 1932, vilken dag alltså kan sättas som lagets födelsedag. Den första uppvisningen följdes rätt snart av flera. På olika platser i Sverige men även i grandländerna Norge och Danmark.

För instruktion i folkdans har laget nedlagt rätt mycket intresse och kapital. Sålunda deltog hela laget år 1935 i en kurs i Krylbo och ett par på lagets bekostnad i en kurs i Ludvika år 1937. Dessa danser dansades i laget. Västgötapolska, Schottis, Daldans, Fjällnäspolska, Trekarlspolska, Väva vadmal, Östgötapolska, Oxdans, Dans till frykdalsmelodi, Frykdalspolska, Vingåkersdans, Skördedans, Hallandskadrilj gamla, Fyrmannadans, Skrälåt, Träskodans, Tantoli, Sappo, Gotlandskadrilj, Varsovienne, Vindmölledans, Smålandspolska.

1964 beslöts det att danslaget i fortsättningen skulle heta Högbo Folkdansgille. Efter mötet 1966 syns dock verksamheten insomnat på nytt eftersom egentliga protokoll saknas fram till ett årsmöte som hölls 11 oktober 1971. Ett försök att återuppta verksamheten gjordes på Seljansborg och Jernvallsskolan

Våren 1973 beslöts det att ordna en nybörjarkurs i folkdans. Lokal blev Norrsätraskolans gymnastiksal. Vid första kvällen kom 90 intresserade varav 87 stannade och betalade kursavgiften 10 kr. Mesta kurstiden gick åt till stegövningar men Gilledanser stod också på programmet. Då det stora intresset höll i sig, beslöt man att ordna en fortsättningskurs under hösten 1973. Deltagarantalet var då 89 personer. Man sökte då en större lokal och fick en sådan i Valhalla som fick fungera som träningslokan. När Valhalla sedermera utdömdes som samlingslokal flyttades träningarna till Jernvallsskolans foaje.

I slutet av 1970-talet började ett växande intresse för folkmusik och gammeldans att märkas och även folkdansen fick ett lyft av detta.God draghjälp fick man av att Sveriges Television sände ett underhållningsprogram med namnet ”Nygammalt” med den populäre programledaren Bosse Larsson. 1979 fanns det 78 inregistrerade medlemmar i Högbo folkdansgille. Föreningen hade då sin verksamhet förlagd till Björksätraskolans aula, med träning varje torsdag. Från 1978 är Högbo Folkdansgille medlem i Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur och tillhör dess Distriktsorganisation i Gästrikland.

Från början av 1980-talet och ett antal år framåt var verksamheten stor. Under 1982 startades det även en barngrupp. Efter att i flera år ha sökt egen lokal, fick föreningen 1985 löfte om plats i en barack tillhörig Bessemergymnasiet och belägen efter Stallgatan. Efter sin färg på ytterpanelen ”döptes” lokalen till Gula Paviljongen. Tillträdet firades med en fest där kommunalrådet Inga Hagström med make inbjöds.

Nybörjarkurser i gammeldans, folkdans, polskedans och squerdans startades liksom kurser i moderna rytmer som bugg och foxtrot. Vid start av en ungdomskurs under mottot ”Våga stuffa” kom så många ungdomar att en större lokal än den egna måste anskaffas. Man fick hyra in sig på NTO`s lokal på Odengatan i Sandviken. Gula Paviljongen var nu upptagen nästan varje kväll i veckan utom fredag och lördag, då mera tillfälliga arrangemang som enstaka kurser och samkväm kunde ordnas.

Även Järbo Hembygdsförening startade både hambo- och schottistävlingar där Högbodansare nådde fina resultat. Denna tävling togs sedan över av Högbo Folkdansgille i samarbete med Sandviken-Högbo Hembygdsförening och fick namnet Högbo-Hambon. Tävlingen anordnas i Högbo Bruk och går i tre grundetapper, asfalt, gräs och dansbana. Sedan följer semifinal och final. Första tävlingen ordnades 1989.